Sven Kommers test

Meter <--> Tijd

hieronder een simpele rekenmodule om tijd naar meters film en omgekeerd te berekenen.
Lengte:
FPS:
Tijd (uu:mm:ss):