Sven Kommers test

Vermogen

hieronder een simpele rekenmodule om vermogens te berekenen
Volt X Ampere = Watt
V * A = W